Qbox in verschillende situaties

Geen gebouw zonder warmtevraag, warmwater behoefte of beide. Van zorggebouwen tot kantoorpanden en monumentale gebouwen. Van rijwoningen tot industriële proceswarmte. 

Zonder uw gebouw volledig op de schop te nemen en zonder onderbreking van uw primaire bezigheden schakelt u naar gasloos en zet u een grote eerste stap richting 100% duurzaamheid. 

  • portiek- of galerijflat

  • mini-warmtenet voor

     rijtjeswoningen

  • voedselbereiding

  • maakindustrie

  • reiniging

Bent u benieuwd naar onze berekening van de energielasten, klik hier.

Interesse in onze lease-oplossing met gelijkblijvende exploitatielasten.

Toepassingen

ZORG

In verpleeg- en verzorgingstehuizen zitten de bewoners er warmpjes bij. Letterlijk ook, want de temperatuur staat doorgaans een paar graden hoger dan in doorsnee andere gebouwen. Dat vergt grote hoeveelheden energie, zeker waar het gebouw voorzien is van een matige schil.

 

De centrale verwarmingsvoorziening, doorgaans een HR-ketel cascade kan per direct omgeschakeld worden naar een Qbox HT-elektrische warmtepomp installatie. Gasloos in één dag met bijbehorende labelsprong en halvering van de energielasten.  

Zie ook onze lease-oplossing met gelijkblijvende exploitatielasten in uw gasloze zorggebouw. 

 

ONDERWIJS

Wij bieden u een razendsnel alternatief dat deze aanpak als het ware omkeert: start met een Hoog Temperatuur Qbox warmtepompoplossing en voorzie het gebouw gasloos van hetzelfde comfort als voorheen, via de bestaande installatie. Vanaf dag één profiteert u van minstens gehalveerde energielasten. Elke verbetering aan gebouwschil of installatie leidt tot extra energiereductie, rendements-verbetering en lastenverlaging.  

Een goede leeromgeving is cruciaal voor goede onderwijsprestaties. Het doet er dan niet zoveel toe of u in het primair onderwijs actief bent of op universitair niveau. Een comfortabel onderwijs-gebouw is fatsoenlijk verwarmd en goed geventileerd.  

De benodigde ingrepen om uw onderwijsgebouw gasloos te krijgen liegen er niet om. Voordat een locatie geschikt is voor laag-temperatuur-verwarming bent u veel tijd, geld en overlast verder. Denk aan de aanbestedingsprocedure, het onderbrengen van leerlingen en personeel op een andere locatie, de gebouwaanpassingen (isoleren van muren en daken, vervangen van kozijnen en ramen, aanleg van vloerverwarming of alternatief LT-afgiftesysteem en nog heel veel meer) om uiteindelijk het gebouw op lage temperaturen te kunnen verwarmen met een Laag Temperatuur warmtepomp.

 

FLATGEBOUWEN

Als gemeente bent u, vaak met de aanwezige wooncorporatie(s) en VVE’s, aan de slag met de Transitievisie Warmte: hoe krijgen we in vredesnaam onze gemeente gasloos.  

Voor veel voorkomende woonvormen hebben we eenvoudige oplossingen. In de portiek- en galerijflat kan de blokverwarming eenvoudig gasloos gemaakt worden door de één-op-één vervanging van de centrale CV door een Qbox verwarmingsinstallatie. Vanzelfsprekend voorziet die ook in het benodigde warm tapwater.

 

RIJTJESWONINGEN

Voor rijtjeswoningen hebben wij een uitgewerkt concept met een minigrid-warmtenet. Hierbij hoeven de bewoners hun woning niet te verlaten, de straat gaat niet open maar de woningen worden wel tegen een minimale investering van een collectieve warmtevoorziening voorzien. Tot 10 woningen kunnen we zelfs aansluiten op het bestaande elektriciteitsnet, zonder verzwaring van de aansluitcapaciteit. 

Voor de gemeente Eindhoven hebben wij, in samenwerking met Fontys Hogeschool, een minigrid warmtenet uitgewerkt voor de aardgasloze proeftuin in woonwijk ’t Ven.

 

Neem contact met ons op om hierover meer te weten te komen. 

 

De Qbox installatie wordt keurig weggewerkt in een bij de omgeving passende behuizing. Uw eeuwenoude gebouw arriveert direct in de voorhoede van de duurzaam verwarmde bouwwerken in Nederland.

 

Voor het Panorama Mesdag in Den Haag en het Evoluon in Eindhoven realiseerden wij al prachtige voorbeelden van de wijze waarop  deze karakteristieke gebouwen het fossiele tijdperk vaarwel kunnen zeggen. 

MONUMENTEN

In de gebouwde omgeving staat cultureel erfgoed niet bepaald hoog op de lijstjes die in het Klimaatakkoord zijn opgesteld. De casus van verduurzaming van het Binnenhof in Den Haag mag als angstwekkend voorbeeld gelden. Monumentale gebouwen zijn doorgaans niet goed geïsoleerd en - zonder aantasting van de vaak prachtige gebouwschil - niet goed te verduurzamen. Niet aan de binnenzijde, niet aan de buitenzijde. Het behoeft geen betoog dat hierdoor veel warmte verloren gaat maar wat is het alternatief? 

Met de installatie van een Qbox bereikt u vrij eenvoudig een aantal van de gestelde doelen. Het monumentale gebouw wordt per direct gasloos. De energierekening wordt drastisch verlaagd, veelal met meer dan de helft. Stoken met een warmtepomp is namelijk veel efficiënter dan stoken op gas en met de verwachte prijsvorming van gas versus elektriciteit wordt dat verschil alleen maar groter. Sluit u daarbij een groen energiecontract af dan is de cirkel rond en uw monument volstrekt duurzaam. 

 

INDUSTRIE

Elke warmtepomp maakt gebruik van een thermische bron. Restwarmte uit een industrieel proces is bij uitstek geschikt om als bron te worden gebruikt. Met onze Qbox-RW is de keten gesloten en wordt restwarmte omgezet naar bruikbare proceswarmte waarmee uw primaire processen worden verduurzaamd.  

U boekt een grote winst op uw energielasten en stelt een goed voorbeeld richting uw afnemers en andere stakeholders.  

 

Bent u benieuwd naar onze berekening van de energielasten, klik hier

Zie ook onze lease-oplossing met gelijkblijvende exploitatielasten in uw gasloze bedrijfspand. 

Heeft u nog geen idee van het energielabel van uw pand, doe hier dan de vlugge check. 

 

 

UTILITEIT

Per 1 januari 2023 moet ieder kantoor dat groter is dan 100 m², minimaal energielabel C hebben. Voldoet het pand tegen die tijd niet aan de eis? Dan mag deze ruimte niet meer als kantoor gebruikt worden. En de volgende stap is ook al bekend: minimaal label A in 2030. Maar hoe checkt u of uw kantoor aan deze voorwaarde voldoet, en wat kunt u doen als dat niet zo is? Het isoleren van een pand vergt een flinke investering in geld, tijd en gemoedsrust. Allemaal verloren energie die niet aan uw primaire bedrijfsproces kan worden besteed. De Qbox biedt een innovatieve en snelle oplossing om uw pand snel van een hoger energielabel te voorzien. Met een halvering van uw energielasten op de koop toe.   

Heeft u nog geen idee van het energielabel van uw pand, doe hier dan de vlugge check. 

 
Qbox B.V.

Saffierborch 8
5241 LN   Rosmalen

+31 (0)73-7114756
info@qbox.nl