top of page
White%20Background_edited.jpg

Toepassingen

Qbox in verschillende situaties

Geen gebouw zonder warmtevraag, warmwater behoefte of beide. Van zorggebouwen tot kantoorpanden
en monumentale gebouwen. Van rijwoningen tot industriële proceswarmte. 
Zonder uw gebouw volledig op de schop te nemen, zonder onderbreking van uw primaire bezigheden
schakelt u naar gasloos en zet u een grote eerste stap richting 100% duurzaamheid. 

Q-PNG.png
• portiek- of galerijflat
• mini-warmtenet voor     rijtjeswoningen
• voedselbereiding
• maakindustrie
• reiniging
HEADER_SMAL3.jpg

Zorginstellingen

In verpleeg- en verzorgingstehuizen zitten de bewoners er warmpjes bij. Letterlijk ook, want de temperatuur staat doorgaans een paar graden hoger dan in doorsnee andere gebouwen. Dat vergt grote hoeveelheden energie, zeker waar het gebouw voorzien is van een matige schil.
 
De centrale verwarmingsvoorziening, doorgaans een HR-ketel cascade kan per direct omgeschakeld worden naar een Qbox HT-elektrische warmtepomp installatie. Gasloos in één dag met bijbehorende labelsprong en halvering van de energielasten.  

Zie ook onze lease-oplossing met gelijkblijvende exploitatielasten in uw gasloze zorggebouw. 
Ouder echtpaar samen
Anker 1
Kinderen op school

Onderwijs

Een goede leeromgeving is cruciaal voor goede onderwijsprestaties. Het doet er dan niet zoveel toe of u in het primair onderwijs actief bent of op universitair niveau. Een comfortabel onderwijsgebouw is fatsoenlijk verwarmd en goed geventileerd.  
De benodigde ingrepen om uw onderwijsgebouw gasloos te krijgen liegen er niet om. Voordat een locatie geschikt is voor laag-temperatuur-verwarming bent u veel tijd, geld en overlast verder.
Denk aan de aanbestedingsprocedure, het onderbrengen van leerlingen en personeel op een andere locatie, de gebouw-aanpassingen (isoleren van muren en daken, vervangen van kozijnen en ramen, aanleg van vloerverwarming of alternatief LT-afgiftesysteem en nog heel veel meer) om uiteindelijk het gebouw op lage temperaturen te kunnen verwarmen met een Laag Temperatuur warmtepomp.
Wij bieden u een razendsnel alternatief dat deze aanpak als het ware omkeert: start met een Hoog Temperatuur Qbox warmtepomp-oplossing en voorzie het gebouw van hetzelfde comfort als voorheen, maar dan gasloos. Vanaf dag één profiteert u van minstens gehalveerde energielasten. Elke verbetering aan gebouwschil of installatie leidt tot extra energiereductie, rendements-verbetering en lastenverlaging.  
Anker 2
BANNER GADIENT.jpg

Flatgebouwen

Als gemeente bent u, vaak met de aanwezige wooncorporatie(s) en VVE’s, aan de slag met de Transitievisie Warmte: hoe krijgen we in vredesnaam onze gemeente gasloos.  
Voor veel voorkomende woonvormen hebben we eenvoudige oplossingen. In de portiek- en galerijflat kan de blokverwarming eenvoudig gasloos gemaakt worden door de één-op-één vervanging van de centrale CV door een Qbox verwarmingsinstallatie. Vanzelfsprekend voorziet die ook in het benodigde warm tapwater.

Rijtjeswoningen

Voor rijtjeswoningen hebben wij een concept uitgewerkt met een zgn. minigrid-warmtenet. Hierbij hoeven de bewoners hun woning niet te verlaten, de straat gaat niet open maar de woningen schakelen tegen een minimale investering over op een collectieve warmte-voorziening. Tot 10 woningen kunnen we aansluiten op het bestaande elektriciteitsnet, dus zonder verzwaring van de aansluit-capaciteit. 
Voor de gemeente Eindhoven hebben wij, in samenwerking met Fontys Hogeschool, een minigrid warmtenet uitgewerkt voor de aardgasloze proeftuin in woonwijk ’t Ven. En de gemeente Oirschot adviseren we bij hun opties voor de Transitievisie Warmte.
 
Neem contact met ons op om hierover meer te weten te komen. 
Anker 3

Monumenten

Cultureel erfgoed staat niet bepaald hoog op de lijstjes die in het Klimaatakkoord zijn opgesteld. De casus van verduurzaming van het Binnenhof in Den Haag mag als angstwekkend voorbeeld gelden. Monumentale gebouwen zijn doorgaans niet goed geïsoleerd en - zonder aantasting van de vaak prachtige gebouwschil - niet goed te verduurzamen. Niet aan de binnenzijde, niet aan de buitenzijde. Het behoeft geen betoog dat hierdoor veel warmte verloren gaat maar wat is het alternatief? 
Met de installatie van een Qbox bereikt u vrij eenvoudig een aantal van de gestelde doelen. Het monumentale gebouw wordt per direct gasloos. De energierekening wordt drastisch verlaagd, veelal met meer dan de helft. Stoken met een warmtepomp is namelijk veel efficiënter dan stoken op gas en met de verwachte prijsvorming van gas versus elektriciteit wordt dat verschil alleen maar groter. Sluit u daarbij een groen energiecontract af dan is de cirkel rond en uw monument volstrekt duurzaam. 
De Qbox installatie wordt keurig weggewerkt in een bij de omgeving passende behuizing. Uw eeuwenoude gebouw arriveert direct in de voorhoede van de duurzaam verwarmde bouwwerken in Nederland. 
200131133859.Evoluon---vijver.resized.12
Voor het Evoluon in Eindhoven en het Panorama Mesdag in Den Haag realiseerden wij al prachtige voorbeelden van de wijze waarop  deze karakteristieke gebouwen het fossiele tijdperk vaarwel kunnen zeggen. 
Anker 4
Image by Vindemia Winery

Industrie

Elke warmtepomp maakt gebruik van een thermische bron. Restwarmte uit een industrieel proces is bij uitstek geschikt om
als bron te worden gebruikt. Met onze Qbox-RW is de keten gesloten en wordt restwarmte omgezet naar bruikbare proceswarmte waarmee uw primaire processen worden verduurzaamd.  U boekt een grote winst op uw energielasten en stelt een goed voorbeeld richting uw afnemers en andere stakeholders.  
 
Bent u benieuwd naar onze berekening van de energielasten of onze lease-oplossing met constante exploitatielasten in uw gasloze bedrijfspand? Bekijk hier
Anker 5

Utiliteit

Per 1 januari 2023 moet ieder kantoor dat groter is dan 100 m², minimaal energielabel C hebben. Voldoet het pand tegen die tijd niet aan de eis? Dan mag deze ruimte niet meer als kantoor gebruikt worden. En de volgende stap is ook al bekend: minimaal label A in 2030.
 
Maar hoe checkt u of uw kantoor aan deze voorwaarde voldoet, en wat kunt u doen als dat niet zo is? Het isoleren van een pand vergt een flinke investering in geld, tijd en gemoedsrust. Allemaal verloren energie die niet aan uw primaire bedrijfsproces kan worden besteed. De Qbox biedt een innovatieve en snelle oplossing om uw pand snel van een hoger energielabel te voorzien. Met een halvering van uw energielasten op de koop toe.   
Heeft u nog geen idee van het energielabel van uw pand, doe hier dan de vlugge check. 
648b8c_02fb74592f6a46f6a3c07e045d23db45~
Anker 6
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden of heeft u vragen?
Neem contact met ons op
Qbox B.V.
Saffierborch 8
5241 LN Rosmalen
info@qbox.nl
+31 (0)73 711 47 38


KVK: 78075645
bottom of page