Bronnen

Thermische Bronnen
Elke thermische bron zijn eigen Qbox

Elke Qbox haalt energie uit een thermische bron: water of lucht. De bron is van grote invloed op de investering en het te behalen rendement.

De toe te passen bronnen zijn:

- Op basis van lucht (buitenlucht en ventilatielucht) 

- Op basis van water (bodemopslag of restwarmte)

Verschillende uitvoeringen 

Qbox-Air

Qbox-Vent

Buitenlucht

Als het mogelijk is wordt het bestaande ventilatiesysteem als bron gebruikt voor de Qbox-Vent. Door middel van te installeren wisselaars wordt energie gewonnen uit de afgezogen ventilatielucht die doorgaans nutteloos wordt afgeblazen. Deze teruggewonnen warmte levert een prima basistemperatuur voor een hoog rendement van de hoog-temperatuur Qbox.

De ventilatielucht gaat door de Qbox-Vent niet langer nutteloos verloren, maar wordt ingezet als hernieuwde bron van energie.

Ventilatielucht

Als het mogelijk is wordt het bestaande ventilatiesysteem als bron gebruikt voor de Qbox-Vent. Door middel van te installeren wisselaars wordt energie gewonnen uit de afgezogen ventilatielucht die doorgaans nutteloos wordt afgeblazen. Deze teruggewonnen warmte levert een prima basistemperatuur voor een hoog rendement van de hoog-temperatuur Qbox.

De ventilatielucht gaat door de Qbox-Vent niet langer nutteloos verloren, maar wordt ingezet als hernieuwde bron van energie.

Qbox-W

Qbox-RW

bodemenergie

Een WKO-systeem (open of gesloten bron) kan eenvoudig als thermische bron voor de Qbox-W (water) worden ingezet. Het resultaat is een stabiel energie-systeem waarmee het maximale rendement uit de bron wordt behaald.

De benodigde regeneratie van de bron wordt gehaald uit de terugwinning van warmte uit de koelsystemen of bijvoorbeeld uit een zon-thermisch energiedak.

Restwarmte

De Qbox-RW is een prima elektrisch alternatief voor industriële processen die permanent over een stabiele hoge aanvoertemperatuur moeten kunnen beschikken. Voorbeelden van restwarmte zijn laagwaardige warmte uit riooleffluent of de retourtemperaturen uit een volcontinu productieproces.

Omdat onze techniek is gebaseerd op de afgiftetemperatuur (en niet op een mogelijk instabiele aanvoertemperatuur) is uw bedrijfszekerheid gegarandeerd. 

Deze “gratis” restwarmte kan door de Qbox met een hoog rendement opgewaardeerd worden tot 90⁰C. 

Qbox B.V.

Saffierborch 8
5241 LN   Rosmalen

+31 (0)73-7114756
info@qbox.nl