Zonder aanpassingen aan uw huidige installatie!
 

box

Q

de

ALL ELECTRIC - 100% DUURZAAM
02 / EENVOUDIG

Aansluiten op bestaande installatie

03 / GASLOOS

CO   Neutraal

2

01 / SNEL

Gasloos in één dag

De Qbox is een innovatieve warmtepomp-oplossing voor  grootschalige productie van warmte en warm tapwater. Met de modulaire Qbox wordt de stap gezet van verduurzaming per woning naar een straatgerichte aanpak, naar complete flatgebouwen of utiliteitsgebouwen.

 

De Qbox is een eenvoudige aanpassing van de energievoorziening die u in één dag tot wel 3 labelsprongen op kan leveren.

De Qbox wordt “stand-alone” geplaatst in of nabij het gebouw.

De Qbox levert hoge temperaturen (tot 90°C volcontinu), vergelijkbaar met de warmteafgifte van een CV-installatie.

Door deze hoge temperaturen wordt het mogelijk om in één dag van een traditionele installatie (gas, olie of stadverwarming) over te schakelen op een duurzame all-electric oplossing.

 

De Qbox biedt enkele zeer grote voordelen:

  • GEEN aanpassing van de gebouwschil;

  • GEEN aanpassing van de aanwezige installatie nodig: de leidingen en radiatoren kunnen gewoon blijven zitten

  • Investeringen in gebouwschil of bestaande installatie zijn niet nodig, maar verdere verbetering van het gebouw zal het rendement van de investering in de Qbox verder verhogen.

In de standaardoplossing wordt de Qbox “stand-alone” geplaatst in of nabij het gebouw. De hoge temperaturen maken het mogelijk om in één dag over te schakelen van een CV-installatie naar deze all-electric oplossing. De noodzaak tot het doen van kostbare investeringen in de gebouwschil of de afgifteapparatuur is niet langer leidend. Elke verdere verbetering aan het gebouw verbeterd het rendement van uw investering.

Afgiftetemperaturen tot 90 C

De Qbox levert volcontinu (24/7) hoge temperaturen aan uw bestaande installatie of industrieel proces.

De standaard Qbox levert tot 80⁰C uitvoertemperatuur.

In de XL-uitvoering kan de Qbox tot 90⁰C leveren en daarmee ook industriële processen verduurzamen. 

 

Deze temperaturen worden volledig geproduceerd door de unieke warmtepomptechniek, elektrische elementen worden hierbij niet gebruikt.

 

De Qbox is leverbaar in een vermogensrange tussen  50 kW en 400 kW. In cascadeopstelling zijn hogere vermogens leverbaar.

Elke thermische bron zijn eigen Qbox

De Qbox is kan met water of lucht als bron uit de voeten; er is dus altijd een geschikte bron aanwezig:

 

De bij elk gebouw aanwezige buitenlucht is een prima bron maar ook b.v. de afgezogen ventilatielucht van een flatgebouw of ziekenhuis kan benut worden om uw pand te voorzien van duurzame verwarming of warm tapwater.

 

Vrijgekomen restwarmte uit een industrieel proces of afvalwater kan eveneens perfect als bron dienen  voor de Qbox.

 

De Qbox is ook inzetbaar bij reeds aanwezige bodemenergie- of warmtepompsystemen, hierdoor kan men deze systemen ruimer benutten waardoor ze beter renderen.

 

Zie hieronder de verschillende uitvoeringen.

air
vent
water
R-W

BUITENLUCHT

De Qbox-AIR is een tweetraps Qbox en gebruikt buitenlucht als bron.

Met deze combinatie kan vrijwel elk gebouw gasloos worden. Toepasbaar op elke locatie en relatief goedkoop omdat er in het pand geen wijziging aan de afgiftezijde aangebracht hoeft te worden: de bestaande leidingen en radiatoren blijven gewoon zitten.

VENTILATIELUCHT

Het bestaande ventilatiesysteem wordt  als bron gebruikt voor de Qbox-VENT. Deze levert de benodigde energie voor verwarming van het pand en/of de productie van warm tapwater. Denk hierbij aan ventilatiesystemen van kantoorgebouwen, flatgebouwen, scholen, ziekenhuizen etc.​

De warmte ventilatielucht gaat door de Qbox-VENT niet meer verloren, maar wordt ingezet als bron van energie.

BODEM ENERGIE

Door de Qbox te koppelen op een bestaand WKO-systeem, wordt de energie uit de bodem gebruikt als bron voor de Qbox. Het rendement van het bodemenergiesysteem wordt erdoor verhoogt.
Warmtenetten kunnen hun  transportverliezen verlagen door decentraal geplaatste Qboxen. Het Energie-opwekkingsrendement van het warmtenet wordt daardoor aanzienlijk hoger.

RESTWARMTE

Restwarmte uit industriële processen is bijzonder geschikt als bron voor de Qbox. Denk hierbij aan overtollige fabriekswarmte, afvalwaterzuivering, warmtenetten etc.

Deze “gratis” restwarmte kan door de Qbox met een hoog rendement opgewaardeerd worden tot wel 90⁰C.

Minimaal één labelsprong!
en tot wel 3 labelsprongen mogelijk!

Met de Qbox kunt u tot wel 3 labelsprongen maken met uw gebouw zonder dat u eerst andere maatregelen hoeft te nemen. Latere verbeteringen aan uw gebouw leveren een verdere verduurzaming en daarmee een hoger rendement van de Qbox op.

Qbox 

Saffierborch 8
5241 LN Rosmalen

+31 (0)73-7114568
info@qbox.nl

POWERED BY
LOGO_NRGTEQ.png