Qbox 

Saffierborch 8
5241 LN Rosmalen

+31 (0)73-7114568
info@qbox.nl

POWERED BY
LOGO_NRGTEQ.png
Zonder aanpassingen aan uw huidige installatie!
 

box

Q

de

ALL ELECTRIC - 100% DUURZAAM
02 / EENVOUDIG

Geen aanpassingen installatie

03 / GASLOOS

CO   Neutraal

2

01 / SNEL

Gasloos in één dag

De Qbox is een innovatieve warmtepomp-oplossing voor  grootschalige productie van warmte en warm tapwater. Met de modulaire Qbox wordt de stap gezet van verduurzaming per woning naar een wijkgerichte aanpak, naar complete flatgebouwen of utiliteitsgebouwen.

 

De Qbox levert hoge temperaturen, tot 90°C volcontinu; vergelijkbaar met een CV-installatie. Hierdoor wordt het mogelijk om van een traditioneel draaiende installatie (gas, olie, stadsverwarming) om te schakelen naar een geheel op duurzame elektriciteit functionerend alternatief met enkele zeer grote voordelen: GEEN aanpassing van de gebouwschil en GEEN aanpassingen aan de aanwezige installatie: leidingen en radiatoren kunnen gewoon blijven zitten. De Qbox is een eenvoudige aanpassing van de energievoorziening die u in één dag tot wel 3 labelsprongen op kan leveren.

In de standaardoplossing wordt de Qbox “stand-alone” geplaatst in of nabij het gebouw. De hoge temperaturen maken het mogelijk om in één dag over te schakelen van een CV-installatie naar deze all-electric oplossing. De noodzaak tot het doen van kostbare investeringen in de gebouwschil of de afgifteapparatuur is niet langer leidend. Elke verdere verbetering aan het gebouw verbeterd het rendement van uw investering.

Afgiftetemperaturen tot 90 C

Het unieke van de Qbox is dat deze volcontinu (24/7) hoge temperaturen aan kan leveren aan uw bestaande installatie of industrieel proces.

De standaard Qbox levert tot 80⁰C uitvoertemperatuur. In de XL-uitvoering kan de Qbox tot 90⁰C leveren en daarmee ook industriële processen verduurzamen. 

 

Deze temperaturen worden volledig geproduceerd door de unieke warmtepomptechniek, elektrische elementen worden hierbij niet gebruikt.

 

De Qbox is leverbaar in een vermogensrange tussen  50 kW en 400 kW, in cascadeopstelling zijn hogere vermogens leverbaar.

We onderscheiden 4 types Qbox
afhankelijk van de beschikbare thermische bron

De Qbox is zeer flexibel in wat voor soort energie gebruikt kan worden als bron:

 

De bij elk gebouw aanwezige buitenlucht is een prima bron maar ook b.v. de afgezogen ventilatielucht van een flatgebouw of ziekenhuis kan benut worden om uw pand te voorzien van duurzame verwarming of warm tapwater.

 

Vrijgekomen restwarmte uit een industrieel proces of afvalwater kan eveneens perfect als bron dienen  voor de Qbox.

 

De Qbox is ook inzetbaar bij reeds aanwezige bodemenergie- of warmtepompsystemen, hierdoor kan men deze systemen ruimer benutten waardoor ze beter renderen.

 

Zie hieronder de verschillende uitvoeringen.

air
vent
water
R-W

BUITENLUCHT

De Qbox-AIR gebruikte de buitenlucht als bron, hiervoor wordt een tweetraps Qbox geleverd. Met deze combinatie kan vrijwel elk gebouw gasloos worden. Toepasbaar op elke locatie en relatief goedkoop omdat er in het pand geen enkele wijziging aan de afgiftezijde aangebracht hoeft te worden. Bestaande radiatoren e.d. blijven gewoon zitten.

VENTILATIELUCHT

Het bestaande ventilatiesysteem wordt  als bron gebruikt voor de Qbox, deze levert vervolgens de benodigde energie voor verwarming van het pand en/of de productie van warm tapwater. Denk hierbij aan ventilatiesystemen van kantoorgebouwen, flatgebouwen, scholen, ziekenhuizen etc.​ In plaats van de warmte ventilatielucht verloren te laten gaan, wordt deze ingezet als bron voor de Qbox-VENT.

BODEM ENERGIE

Koppeling op bestaande WKO-systemen; hierbij wordt de energie uit de bodem gebruikt als bron voor de Qbox waardoor deze het rendement van het bodemenergiesysteem verhoogt .
Ook warmtenetten kunnen met decentraal geplaatste Qboxen de transportverliezen opvangen, het Energie-opwekkingsrendement van het warmtenet wordt hierdoor aanzienlijk hoger.

RESTWARMTE

Restwarmte uit industriële processen zijn uitermate geschikt als bron voor de Qbox, deze “gratis” restwarmte kan d.m.v. de Qbox met een hoog rendement opgewaardeerd worden tot wel 90⁰C. Denk hierbij aan b.v. overtollige fabriekswarmte, afvalwater-zuivering,  warmtenetten etc.

Minimaal één labelsprong!
en tot wel 3 labelsprongen mogelijk!

Met de Qbox kunt u tot wel 3 labelsprongen maken met uw gebouw zonder dat u eerst andere maatregelen hoeft te nemen, latere verbeteringen aan uw gebouw leveren een verdere verduurzaming en daarmee een hoger rendement van de Qbox op.